FFP is een keurmerk voor sierteeltproducten. Fair Flowers en fair Plants producten zijn milieu verantwoord en eerlijk geproduceerd en vinden steeds vaker hun weg naar de consument.

FFP levert een echte bijdrage aan verbetering van onze leefomgeving en aan een betere wereld. Het aanbod van FFP bloemen en planten groeit met bloemen afkomstig uit de hele wereld. De jaarlijkse contributie van de geregistreerde deelnemers maakt het mogelijk het programma verder uit te bouwen en de controle op de herkomst uit te voeren.

FFP is een door het ministerie goedgekeurde organisatie. Door het leveren van FFP producten zijn wij in staat om in de vraag naar duurzaam, met name voor overheid en semi-overheid, maar ook steeds meer vanuit het bedrijfsleven te voorzien. Via het landelijk dekkend netwerk van Topbloemen kunnen wij in heel Nederland FFP boeketten op locatie bezorgen.

FFP staat voor:

Duurzaam geproduceerd met respect voor mens en milieu
Eerlijke productie, eerlijke handel
Label voor gehele sierteelt; snijbloemen, snijgroen, planten, tuinplanten, bomen en bollen
Herkenbaar aan één consumentenlabel
Toegankelijk voor alle bedrijven met de vereiste certificaten
 Steun van internationale maatschappelijke organisaties (NGO’s), vakbonden en de bloemensector